Detaljinformation om Nilsson, Teddy  (SD)

Titel: Oppositionsråd
Hemadress:
Knutstorpsvägen 27
268 77  KÅGERÖD
Utsändningsadress: INTERNT
Telefon arbete: 0418-475018
Telefon mobil: 0738-003546
E-post 1: teddy.nilsson@sd.se
Valkrets: Ej angiven