Detaljinformation om Laurell, Christer  (C)

Titel: Lantmästare
Hemadress:
Pl 2495, Kockakroken
268 90  SVALÖV
Telefon bostad: 0418-44 00 69
Telefon arbete: 0418-44 00 69
Telefon mobil: 0708-78 83 59
Valkrets: Ej angiven