Detaljinformation om Jönsson, Birgitta  (L)

Hemadress:
Södervägen 5
268 75  TÅGARP
Utsändningsadress: INTERNT
Telefon arbete: 0418-475018
Telefon mobil: 0709-475018
Valkrets: Ej angiven