Skötselrådet för Söderåsens Nationalpark

Länsstyrelsen i Skåne län, miljöenheten att: Anita Olsson 205 15 Malmö

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga