AB SvalövsLokaler, ombud för kommunens aktier

f d Svalövs kommunala fastighets AB

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga